Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar

Marmara Üni. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim anabilim dalından Arş.Gör. Cemile Tokgöz Şahoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri anabilim dalından Arş.Gör. Betül Aydoğan‘ın çok değerli ve azimli editörlükleriyle derlenen “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar” isimli kitabımız benim de tek hukukçu olarak içlerinde olduğum çok farklı disiplinlerden akademisyenlerin konumsal medya kavramına …

YARATICILIĞI TEŞVİK EDEN LİSANSLAR: Creative Commons Lisansları

(Aşağıda ilk sayfasına yer verilen makalenin tamamını pdf formatında indirmek için tıklayınız. Bu makale, ilk olarak Yetkin Yayınları’nca Ağustos 2017’de yayınlanan ve editörlüğünüProf. Dr. Tekin Memiş’in yaptığı Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (2015) isimli eserde yer almıştır.   YARATICILIĞI TEŞVİK EDEN LİSANSLAR: [1], [2] Creative Commons[3] Lİsansları [4], [5] LICENSES TO ENCOURAGE CREATIVITY: Creative Commons Anahtar Kelimeler: Creative Commons, Telif Hakkı, …

Ticari İletişimin ve E-Ticaretin Kuralları Artık(!) “Belirlendi”

Ticari İletişimin ve E-Ticaretin Kuralları Artık(!) “Belirlendi” Giriş 28.04.2015 tarihi itibarı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlandı. Ancak esasen bu yönetmelikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bilgisine ulaştık.PDF dosyalarının özellikler kısmına baktığımızda ise “Ozan Tüysüz” …

18 YIL SONRA: TÜRKİYE’DE İLK E-TİCARET KANUNU

Türkiye’nin E-Ticaret Serüveninde İlk E-Ticaret Kanunu 18 Yıl Sonra Gelebildi Giriş Türkiye’de ilk e-ticaret uygulaması Prizmanet tarafından 1996 yılının ikinci yarısında hazırlanıp Ocak 1997’de yayına sunulan Remzi Kitabevi’nin remzi.com.tr adresindeki e-dükkanıdır (Kaynak için Bkz. Ravil Tağıyev’in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ndaki 2005 tarihli “E-ticaret ve İnternet Üzerinden Pazarlama” isimli yüksek lisans tezi sf. 137, ve ayrıca aynı …

TÜKETİCİ “KANUNU” İLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK

Halen yürürlükte bulunan ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de 8.3.1995  tarihinde yayınlanmış bulunan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Eski Kanun) yerine olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 89. Maddesindeki hüküm uyarınca TBMM’de kabul edilen 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Yeni Kanun), Cumhurbaşkanlığına 13 Kasım 2013 tarihinde çıktı ve bu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Resmi Gazete’de 28.11.2013 tarihinde yayımlanması sayesinde kanunlaştı aksi halde ise TBMM’ye …

E-TEBLİGAT, TEBLİGATIN YERİNİ TUTAR MI?

Tebligat ve E-Tebligat Kavramlarının Hukuki Karşılıkları Nedir? Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelmektedir Tebligat Kanunu’nun gösterdiği resmi bildirme işlemine de ‘tebliğ’ adı verilir. Tebliğ yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini temin amacıyla …

İfade Özgürlüğü?

30 Mart 2013 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nce gerçekleştirilen Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü konulu panellere Korsan Parti Türkiye Hareketi’nden Şevket Uyanık, Barış Büyükakyol, Ezgi Ece Aşkıngil, Kenan Dursun ve Yasin Aydın’la birlikte katıldım. Günün akşamında ise hemen bu yazıyı kaleme alma isteği duydum. Yazıyı yazmaya beni iten nedenleri ve zaten yazının …

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 2010 TÜRKİYE RAPORU HAKKINDA

AB, Türkiye 2010 İlerleme Raporu ile bizlerin 5651 S.K.’un uygulamalarını gördüğümüzden beri söyleyegeldiğimiz hususları tekrardan kesin bir dille belirtmiş. AB’ye göre: 5651 S.K. vatandaşların bilgiye erişim hakkını ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Zaten aksini söyleyebilecek kimse de olduğunu zannetmiyoruz. Ancak tüm bu Anayasal özgürlüklerimizi sınırlayan hükümlerine rağmen 5651 S.K. halen yürürlüktedir. Raporda bahsi geçen, internette ifade özgürlüğü ve genel olarak her …

AİHM’e Dayanan Savcı Ekşi Sözlük’e Karşı

“Ekşisözlük yazarı” iddianamesi kabul edildi.Peki ama İstanbul savcısı gibi bir hukukçunun O. Preminger gibi https://www.facebook.com/note.php?note_id=292413673174 Şaibeli bir karara referans vermesine ne demeli?   Dün O. Preminger kararına kan kusanlar:   http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/kasim/14/g03.html http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=235436   bugün şöyle diyor:   http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1220206&title=aihm-karari-ornek-oldu-internette-din%EE-degerleri-asagilamaya-dava-acildi   bu ne olacak peki?   Ayrıca da TCK 216/3:   “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu …

İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN, İngilizce Internet Corporation or Assigned Names and Numbers), internetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla uluslararası düzeyde organize olmuş, kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşudur. ICANN’ın görevi, interneti çalıştırmak değil, aksine, merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine etmektir. ICANN, politika geliştirme sürecinin yöneten, uluslararası …

Bilgi Özgürdür; Kısıtlanamaz, Sahiplenilemez, Sınırlanamaz

İnternetin güvenli kullanımı’na ilişkin temel anayasal insan haklarına aykırı BTK kararı * 10.11.2008 tarihli ve 27050 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü 6’ncı ve 50’inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “İnternetin güvenli kullanımı” başlıklı 10. Maddesindeki: “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına …

SOPA nedir ne değildir ucu bize dokunur mu?

Bence çok ama çok başarılı bir anti-SOPA analizi olarak şu site okunabilir: http://mashable.com/2012/01/17/sopa-dangerous-opinion/   Bir de yine bence hakikaten farklı bir bakış açısı bulmanın zor olduğu internette SOPA olayına farklı bir pencereden bakış olarak şuna bakılabilir: http://maddox.xmission.com/   Ama Yahoo Answers kullanıcısı olan bir kişiden de SOPA destekçisi bir görüş olarak alıntı yapalım: http://answers.yahoo.com/activity?show=zlmnfFpYaa   You apparently don’t understand what …

BTK’dan TTNET’e Ceza(!)

BTK’nın  18.01.2012 tarihli Kurul kararı ile Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak TTNet AŞ  nezdinde yapılan soruşturma neticesinde: TTnet’in, youtube.com, izlesene.com, vimeo.com, fileserve.com, rapidshare.com, akormerkezi.com, tahribat.com internet sitelerine 01/01/2011, 27/06/2011 ve 05/07/2011 tarihlerinde adli mercilerce koruma tedbiri veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararları bulunmamasına rağmen erişimi engellendiğine ve sistemlerinin …

Güvenli İnternet Aldatmacası

12 aralık 2011 pazartesi saat 12:25, şu an itibariyle http://tib.gov.tr/ deki http://www.tib.gov.tr/sorgu_ekrani.html adresinden engelli sitelerin bakılabildiği sorgu ekranı mevcut artık.   Sorgu ekranının kendi URL’si ise şu http://eekg.tib.gov.tr/   Burada yazan yazı şu:   5651 sayılı yasa uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aracılığı ile uygulanan koruma ve idari tedbirlerde yer alan yayınların sorgulanmasına ilişkin olarak hazırlanan web ara yüz ekranı hizmete açılmıştır.   şimdi burada livestream.com …

FİLTRELİ İNTERNET

5809 sayılı Kanunun 4’üncü 6’ncı ve 50’inci maddeleri ile 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi hükümleri kapsamında, BTK tarafından hazırlanan “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” 22 Şubat 2011 tarihinde 2011/DK-10/91 no’lu karar ile onaylanarak, “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe …

KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU ELEŞTİRİSİ

1 Haziran 2011 tarihli şu habere göre Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bazı karikatür ve mizah dergilerine 18 yaş sınırlaması getirdi. Haberde geçen Muzır Kurulu 1117 sayılı kanunla kurulmuş, kurulun görevi ise bir olayda veya durumda  müstehcenlik olup olmadığını belirlemektir.  Kurul 10 kişiden oluşmaktadır: 2 bürokrat, 1 hâkim veya savcı, 2 eğitimci, 1 doktor, 1 güzel sanatlar uzmanı, 1 akademisyen, 1 gazeteci ve …

İnternet Kurulu ve BTK Sansürü -sözde- Tartıştı (?!)

17 Mayıs 2011 günü İstanbul’un istiklal Caddesi’nde ve Türkiye’nin pek çok şehrinde İnternet Sansürü’ne karşı yürüyüş yapıldı. Bizim gibi bu protestolara katılmış bir arkadaşa ait izlenimi şuradan okuyabilirsiniz.   Bu kamuoyu tepkisinin(?) üzerine(!) İnternet Kurulu olaya el atmaya karar verdi. Böylece, 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu’nda, İnternet Kurulu ve BTK’nın STK’lardan ve sektörden gelen temsilcilerle birlikte BTK’nın …

İnternette Yazılı Reklam Hukuku

İnternet’in hangi tür mecra olduğu ve dolayısıyla da hangi kuralların İnternetteki reklam ve ilanlara uygulanacağına dair ciddi bir tanımsızlık hali içerdiğini düşündüğüm ve kısa süre önce yürürlüğe giren bir tebliğ söz konusu.   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 13 Mart 2011’de Resmi Gazete’de “Ticari Reklam Ve İlanlarda Altyazı Ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” yayınlamış.   Bu Tebliğ, Tüketicinin …