BTK’dan TTNET’e Ceza(!)

BTK’nın  18.01.2012 tarihli Kurul kararı ile Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak TTNet AŞ  nezdinde yapılan soruşturma neticesinde:

TTnet’in, youtube.com, izlesene.com, vimeo.com, fileserve.com, rapidshare.com, akormerkezi.com, tahribat.com

internet sitelerine 01/01/2011, 27/06/2011 ve 05/07/2011 tarihlerinde adli mercilerce koruma tedbiri veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararları bulunmamasına rağmen erişimi engellendiğine ve sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbirleri almadığına ilişkin tespitlere yer verilmiştir.

Bu tespitlerin yapıldığı kararın detaylı metnine

http://btk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2012%20DK-59-19.pdf

adresinden ulaşılabilmekle birlikte:

İlgili BTK kararına göre ilgili mevzuata aykırı hareket etiğine hükmedilen TTNet AŞ hakkında, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ve Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihlalin gerçekleştiği yıldan bir önceki yıl olan 2010 yılı net satış tutarının (2.487.668.218,20 TL)  %0,01 (onbinde biri) oranında yani ilgili sitelere erişimi engellediği için toplam yaklaşık 250.000 (iki yüz elli bin)TL dari para cezası uygulanması hususuna BTK tarafından karar verilmiştir.

Bu karardan anlayabildiğimiz kadarı ile Türkiye’de (Dünyada?) ağ tarafsızlığı (Net Neutrality) konusundaki ilk ceza verilmiş OLMUŞTUR. –  (mu)?