Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar

Marmara Üni. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim anabilim dalından Arş.Gör. Cemile Tokgöz Şahoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri anabilim dalından Arş.Gör. Betül Aydoğan‘ın çok değerli ve azimli editörlükleriyle derlenen “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar” isimli kitabımız benim de tek hukukçu olarak içlerinde olduğum çok farklı disiplinlerden akademisyenlerin konumsal medya kavramına farklı açılardan bakan bölümleri ile araştırmacılara sunuldu.

Ben, “Kişisel Veri Olarak Konum Verisi(nin Korunması) ve Bu Bağlamda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” ismini verdiğim kendi bölümümde konumsal mahremiyet (locational privacy) olarak adlandırılan ve konum verisinin gizliliğini kişisel bir hak olarak ele alan yaklaşımları konum tabanlı pazarlamayı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da (KVKK) içine alacak şekilde yasal düzlemde tartışmaya çalıştım. Bölümümün ilk dip notunda da belirttiğim üzere ileri okumaya yönelik referans kaynak linkleri ve de bölümün güncel haline ve sunum videosuna internet sitemdeki ilgili kısımdan her zaman ulaşabilirsiniz.

Kitaba değerli katkılarını sunan akademisyenler ise şu şekilde: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr.Burkay Pasin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Derya Gül Ünlü, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım anabilim dalından Prof. Dr.Halime Yücel, Atatürk Üniversitesii İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Köse, Kırklareli Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Melis Oğuz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Necmi Emel Dilmen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Oya Morva, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr.Özlem Özdemir, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr.Serhat Güney ve ben İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Anabilim Dalı’ndan Av. Öğr. Gör. Serhat Koç (LL.M. IT)

Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar.

“Konumsal Medyanın Mekânsal Pratiklere Yansıması: Benlik, Hafıza, Deneyim”, ” Konum Verisinin Ticari Kullanımı, Yasal Düzenlemeler, Direniş Olanakları” ve de ” Toplumsal Eşitlik Arayışında Konumsal Medya” şeklinde üç ana ayrımdan oluşan kitaptaki bölümlerin/yazıların başlıkları ise şu şekilde: Dijital Ortamda “Mekânsal Benlik” Performansları: Sosyal Medyada Konum Belirleme Uygulamaları Üzerine Analiz, Tarihe Tanıklıktan Toplumsal Tahayyüle: Konumsal Medya ve Hafıza, Kitle Turizminden Otantik Deneyime: Konumsal Medya, Yeni Gezginler ve Dijital Seyahatler, Konumsal Medya ve Alışveriş Merkezi Deneyimi, Yanınızdan Hiç Ayrılmayan Markalar: Konum Tabanlı Pazarlama, Kişisel Veri Olarak Konum Verisi(nin Korunması) ve Bu Bağlamda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar, Konumlan Fakat Yerleşme! Egemen Kamusallık ve Ürettiği Mekânsal Algıya Karşı Yeni Konumlanma Biçimleri Üzerine Deneme, Konumsal Medyanın Dönüştürdüğü Kentlerde Toplumsal Cinsiyet Algısı, Görün(m)üyorum, Öyleyse Varım: Konumsal Medyada Kuir Mekân Pratikleri, Dijital Dayanışma: Mülteciler için Geliştirilen Konum Tabanlı Uygulamalar.

Coğrafi konum verisinin dijital medyaya eklemlenmesiyle, içinde bulunduğumuz mekân ve mekâna ilişkin dijital enformasyon eş zamanlı olarak deneyimlenebilmektedir. Söz konusu eş zamanlılık, kentsel mekânı görme biçimlerimizde yeni yönelimler sunarken gündelik yaşamdaki tüm mekân pratiklerini, yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Sosyo-mekânsal çerçevede kullanıcı ile mekân arasında bir arayüz işlevi gören konum tabanlı teknolojiler, mekân algısı, kent anlatısı ve hafızası, mekânın toplumsal üretimi, gözetim, mahremiyet ve direniş biçimleri, toplumsal eşitlik arayışında sunduğu yeni olanaklar ve tehditlerle kenti, anlamsal ve deneyimsel olarak dönüştürmektedir. Tam olarak bu noktada biçimlenen akademik bir çalışma alanı olan konumsal medya, insan ve mekân arasındaki diyalektik ilişkiye dâhil olan konum tabanlı teknolojileri, Mimarlık’tan Psikoloji’ye birçok alana temas ederek, ancak İletişim Çalışmaları zemininden ayrılmayarak konu edinmektedir. Türkçe literatüre konumsal medya konulu bir kaynak kazandırma amacıyla hazırlanan bu derleme çalışması, konumsal medyanın gündelik yaşam üzerindeki etkilerini disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koymayı hedeflemektedir.