E-TEBLİGAT, TEBLİGATIN YERİNİ TUTAR MI?

Tebligat ve E-Tebligat Kavramlarının Hukuki Karşılıkları Nedir? Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelmektedir Tebligat Kanunu’nun gösterdiği resmi bildirme işlemine de ‘tebliğ’ adı verilir. Tebliğ yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini temin amacıyla …