Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar

Marmara Üni. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim anabilim dalından Arş.Gör. Cemile Tokgöz Şahoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri anabilim dalından Arş.Gör. Betül Aydoğan‘ın çok değerli ve azimli editörlükleriyle derlenen “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar” isimli kitabımız benim de tek hukukçu olarak içlerinde olduğum çok farklı disiplinlerden akademisyenlerin konumsal medya kavramına …

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNE VE YARGITAYA GÖRE BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLARIN YARGITAY KARARLARI VE SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ   ÖZET Bu çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 243 ila 246. maddeleri arasında düzenlenen bilişim alanında suçların temel prensipleri, 2001 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (AKSSS) ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay’ının kararları ışığında incelenip değerlendirilecektir. Bundaki amacımız, Siber Suç Sözleşmesi’nin iç hukuka ne kadar ve nasıl aktarıldığını ortaya koymak ve …

Siber savaş! Siber tatbikat(!)

SİBER SALDIRI NEDİR Bireysel saldırganlarca yapılan saldırılar genellikle kamu kurumlarının web sitelerini kısa süreli hackleme, bankaların müşteri bilgilerini çalma ve popüler internet sitelerinin kullanıcı databaselerini ele geçirme ya da ana sayfalarını değiştirmeye yönelik kalıyordu. Ülkeler arası bir siber savaşta ise artık asıl hedefler: elektrik, su, enerji şebekeleri, telekomünikasyon altyapıları ve mali sektörler gibi toplumsal sistemin işleyişi için hayati öneme sahip …

Anti virüs yazılımları siber tehditin gerçek kaynağı olabilir mi?

30.08.2010, Salacak İşbu çalışmamız ilk olarak 3 Eylül 2010 tarihinde – şu an yayında bulunmayan bilisimhukuk.com sitesinde – http://www.bilisimhukuk.com/2010/09/antiviruslerzararlimi/ adresinde yayınlanmıştır. Sorun anti virüs yazılımlarında mı bizde mi? Son dönemde okuduğum bir haberle aklımda son yıllarda oluşmaya başlayan bazı şüpheler tekrardan güçlü soru işaretlerine dönüştü. Bilinen bir anti virüs yazılım şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre: dünyada en çok çevrimiçi saldırıya maruz kalan ülkeler …

PARDUS DA BİR GÜN GELECEK!

GNU/Linux gibi özgür işletim sistemleri Windows ile aynı işleri yapabiliyor. Ayrıca onlar kullanıcılarını paylaşıma, değişime ve onların diledikleri gibi yazılım üzerinde çalışmalarını teşvik eder. Microsoft’tan ve onun günahlarına(!) kurban olmaktan kaçınan kullanıcılar için, özgür yazılım kullanmak en iyi çözümdür. Yazılım ve bilgisayarların daima problemleri olacak ama özgür yazılım kullanarak kullanıcılar ve onların toplulukları, kendi kendilerine problemleri çözecek ve birbirine öğreterek …

YENİ MEDYA VE KİŞİSEL GÜVENLİK

5 Mart 2010, Çengelköy Bu yazı ilk olarak 22 Mart 2010 tarihinde -şu an yayında bulunmayan bilisimhukuk.com sitesi üzerinde- http://www.bilisimhukuk.com:80/2010/03/yeni-medya-ve-kisisel-guvenlik/ adresinde yayınlanmıştır. Genel anlamda, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi 3 temel sorumluluğa sahip görsel ve/veya işitsel araçların tümünü birden ‘medya’ olarak adlandırabiliriz. Günümüzde gazete, dergi, tv ve benzerlerinden oluşan klasik medya kavramının karşısında …

FACEBOOK SAYESİNDE HUKUK DA DEĞİŞTİ

25 Kasım 2009, Çengelköy İşbu çalışma ilk olarak 1 Aralık 2009 tarihinde – şu an itibariyle yayında bulunmayan bilisimhukuk.com sitesinde – http://www.bilisimhukuk.com:80/2009/12/facebook-ile-birlikte-hukuk-dunyasi-da-degisti/ adresinde yayınlanmıştır. Biz, Facebook ve Hukuk? Bizi İnternet’ten mi kendilerinden mi soğutmak istediklerini tam anlayamadığımız büyüklerimizin Youtube hakkında: “Kapatıldı diye yaygara koparıyorlar” şeklindeki ifadelerinin kafamızda yarattığı yankılarıyla eşzamanlı olarak İnternet denen şeyin ne menem birşey olduğunu anlayabilmemiz için …

HUKUKUMUZDA ASPARAGAS E-POSTA ZİNCİRLERİ

3 Eylül 2009, Çengelköy İşbu çalışma ilk olarak 6 Eylül 2009 tarihinde – şu an yayında bulunmayan bilisimhukuk.com üzerinde – http://www.bilisimhukuk.com:80/2009/09/asparagas-e-posta-zincirlerinden-dolayi-suclu-olabilirsiniz/ adresinde yayınlanmıştır.   İnternetin doğası tamamen farklı. Bir yerlerdeki ilginç bir web sitesi, e-posta, yazı, video ya da haber, bir anda çılgınca yayılabiliyor. Çünkü ortam iletişimi kolaylaştıran ve hatta destekleyen bir doğaya sahip. Zaten “viral marketing” denilen olay da …

ANONİMLİK HERKES İÇİN BIR HAK MIDIR?

http://www.nydailynews.com/gossip/ sitesinde yayınlanan George Rush’ın haberine göre: Manhattan yüksek mahkemesi tartışmalı bir karar imza atarak, Google şirketinin, anonim bir blog yazarı olan Rosemary Port’un ‘maskesini düşürmesi’ yönünde karar verdi. Hakim, Port’un “Bloglar, ateşli konuşmalar ve ağır hakaret de dahil olmak üzere kişisel fikirleri yaymak için modern çağımızın forumları vazifesini görmektedir ve zaten mutlak gerçeği göstermek gibi bir amaçları yoktur.” şeklindeki …

BOŞANMA DAVALARINDA MESAJLAŞMA KAYITLARI DELİL OLUR MU?

20 Temmuz 2009, Çengelköy İşbu çalışma ilk olarak 31 Temmuz 2009 tarihinde – şu an yayında bulunmayan bilisimhukuk.com sitesi üzerinde – ttp://www.bilisimhukuk.com:80/2009/07/bosanma-davalarinda-msn-ve-e-posta-kayitlari-delil-olabilir-mi/ adresinde yayınlanmıştır. Msn ve Facebook Sohbet Raporları Boşanma Davasında Delil Olarak Kabul Edilebilir mi? Son dönemde hukuk davalarında ve özellikle de boşanma davalarında, hukuka aykırı şekillerle elde edilmiş delillerin mahkemelere sunulmasında veya hukuka aykırı delillerin mahkemelerce toplanması taleplerinde bir …

MEDYA VE KİŞİSEL GÜVENLİK

1 Mart 2009, Çengelköy Bu yazı ilk olarak 27 Mart 2009 tarihinde (şu an itibarı ile yayında bulunmayan hukukcu.com sitesinde) http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid=284 adresinde yayınlanmıştır. Çalışma özellikle internet medyasının içeriğinin yeni belirleyicisi olan sosyal ağlar ve diğer web 2.0 uygulamalarından olan Facebook, Youtube, Skype gibi uygulamaların içeriklerinin ötesinde amaçları olup olamayacağı ya da kullanıcıların bunları amaçları dışı kullanma ihtimalleri tartışılmıştır. Kişilerin sağduyulu …

KRİPTO YÖNETMELİĞİ ELEŞTİRİSİ

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu Veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi 05.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (kısaca EHK) 39. Maddesi ile Türkiye’de kamu ve özel gerçek ve tüzel kişilerin kodlu ve kriptolu elektronik haberleşme gerçekleştirmesinin düzenlenmesine ilişkin yasal çerçeve ortaya koyulmuştur. Madde ile kodlu ve …