Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar

Marmara Üni. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim anabilim dalından Arş.Gör. Cemile Tokgöz Şahoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri anabilim dalından Arş.Gör. Betül Aydoğan‘ın çok değerli ve azimli editörlükleriyle derlenen “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar” isimli kitabımız benim de tek hukukçu olarak içlerinde olduğum çok farklı disiplinlerden akademisyenlerin konumsal medya kavramına …