Ticari İletişimin ve E-Ticaretin Kuralları Artık(!) “Belirlendi”

Ticari İletişimin ve E-Ticaretin Kuralları Artık(!) “Belirlendi” Giriş 28.04.2015 tarihi itibarı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlandı. Ancak esasen bu yönetmelikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bilgisine ulaştık.PDF dosyalarının özellikler kısmına baktığımızda ise “Ozan Tüysüz” …

18 YIL SONRA: TÜRKİYE’DE İLK E-TİCARET KANUNU

Türkiye’nin E-Ticaret Serüveninde İlk E-Ticaret Kanunu 18 Yıl Sonra Gelebildi Giriş Türkiye’de ilk e-ticaret uygulaması Prizmanet tarafından 1996 yılının ikinci yarısında hazırlanıp Ocak 1997’de yayına sunulan Remzi Kitabevi’nin remzi.com.tr adresindeki e-dükkanıdır (Kaynak için Bkz. Ravil Tağıyev’in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ndaki 2005 tarihli “E-ticaret ve İnternet Üzerinden Pazarlama” isimli yüksek lisans tezi sf. 137, ve ayrıca aynı …

TÜKETİCİ “KANUNU” İLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK

Halen yürürlükte bulunan ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de 8.3.1995  tarihinde yayınlanmış bulunan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Eski Kanun) yerine olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 89. Maddesindeki hüküm uyarınca TBMM’de kabul edilen 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Yeni Kanun), Cumhurbaşkanlığına 13 Kasım 2013 tarihinde çıktı ve bu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Resmi Gazete’de 28.11.2013 tarihinde yayımlanması sayesinde kanunlaştı aksi halde ise TBMM’ye …

E-TEBLİGAT, TEBLİGATIN YERİNİ TUTAR MI?

Tebligat ve E-Tebligat Kavramlarının Hukuki Karşılıkları Nedir? Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelmektedir Tebligat Kanunu’nun gösterdiği resmi bildirme işlemine de ‘tebliğ’ adı verilir. Tebliğ yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini temin amacıyla …

Güvenli İnternet Aldatmacası

12 aralık 2011 pazartesi saat 12:25, şu an itibariyle http://tib.gov.tr/ deki http://www.tib.gov.tr/sorgu_ekrani.html adresinden engelli sitelerin bakılabildiği sorgu ekranı mevcut artık.   Sorgu ekranının kendi URL’si ise şu http://eekg.tib.gov.tr/   Burada yazan yazı şu:   5651 sayılı yasa uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aracılığı ile uygulanan koruma ve idari tedbirlerde yer alan yayınların sorgulanmasına ilişkin olarak hazırlanan web ara yüz ekranı hizmete açılmıştır.   şimdi burada livestream.com …

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNE VE YARGITAYA GÖRE BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLARIN YARGITAY KARARLARI VE SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ   ÖZET Bu çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 243 ila 246. maddeleri arasında düzenlenen bilişim alanında suçların temel prensipleri, 2001 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (AKSSS) ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay’ının kararları ışığında incelenip değerlendirilecektir. Bundaki amacımız, Siber Suç Sözleşmesi’nin iç hukuka ne kadar ve nasıl aktarıldığını ortaya koymak ve …

İnternet Kurulu ve 5651 Sayılı Kanun’da Değişiklik Tasarısı

Hali hazırda var olan kuralların internet ortamına ve internet dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanması çoğu zaman bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Konu, bir internet sitesinin erişime engellenmesi olduğunda, mağdur, suçlu, üçüncü kişi gibi kavramlar alt üst olmaktadır. Örneğin; bir internet sitesinde, bir kullanıcının yazdığı yazı nedeniyle sitenin tamamen erişime engellenmesi durumunda öncelikle o sitedeki diğer yazarlar mağdur olmaktadır[1]. Yine o …

FSEK TASARISI KİMİN UMURUNDA?

NOT: Bu yazı, konusunu oluşturan atölye çalışmasıyla ilgili olarak Erdem Dilbaz, Serhat Koç ve Selva Kaynak’ın sosyal medyada paylaştıkları fikirlerden derlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi her ayın ilk Çarşamba akşamı “Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi” gerçekleştiriyor. Atölyenin 4. yılının ilk toplantısı ise 6 Ekim 2010 Çarşamba akşamı İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde yapıldı. Bu toplantıda …

Elektronik Haberleşme Sektörü’nde Yeni Tüketici Hakları

28 Temmuz 2010, Salacak Bu yazı ilk olarak 4 Ağustos 2010 tarihinde – şu an yayında bulunmayan bilisimhukuk.com sitesi üzerinde – http://www.bilisimhukuk.com:80/2010/08/elektronik-haberlesmede-yeni-tuketici-haklari/ adresinde yayınlanmıştır. 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA tarihli 27655 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve bu yönetmelikle 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de …

ÇALIŞTAYIN ARDINDAN: KARTEPE İLKELERİ

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi’nin bir üyesi ve İnternet vatandaşlığı kavramı üzerine politika yürüten Netdaş Hareketini temsilen geldiğim bu çalıştayın, tüm kesimlere katkısının olacağı umuduyla Kartepe yollarına düştüm. 5651 Sayılı Kanun’u savcılar, hakimler, internet gazetecileri, TİB yetkilileri ve meslektaşlarımla 3 gün boyunca masaya yatırdık. Tabiki bu 3 gün boyunca kendi dahil olduğum 5651 sayılı kanun kaynaklı erişim engellemeler masasındaki tartışmalarda …

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRME

11 Ocak 2009, Çengelköy Bu çalışma ilk olarak 27 Mart 2009 tarihinde -şu an yayında bulunmayan hukukcu.com üzerinde- http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid=286 adresinde yayınlanmıştır. E-ticaret (elektronik ticaret), geniş anlamda iletişim ve bilgi işlem teknolojisinin ticari alışveriş amacıyla kullanılma biçimidir. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili yeniliklerin başında gelen Internet ve Internet aracılığıyla yapılan e-ticaret, çağımızın vazgeçilmezlerinden olmasıyla birlikte vergilendirme alanında bir çok sorunun ortaya …